Succesvolle 2e Midseumer Môlnkoier

Beste lopers van de 2e Midseumer Môlnkoier en alle vrijwilligers,

We kijken terug op een zeer geslaagde 2e Midseumer Môlnkoier.
Dankzij alle wandelaars en de vrijwillige bijdrage van muzikanten, molenaars, verkeersregelaars, landeigenaren, horeca, sponsoren etc., hebben we een opbrengst behaald van in totaal € 4.000,=.
Hiervan gaat € 500,= naar cultureel bezoekerscentrum de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl voor het opknappen van de consistoriekamer en komt € 3.500,= ten goede aan het onderhoud van de laatste historische molen op Het Bildt : de Vrouwbuurtstermolen.
Allen heel hartelijk dank!
We hopen jullie allemaal weer te zien op zaterdag 30 juni 2018 voor de 3e Koier, een speciale editie in het teken van de Bildtse Aardappel Weken / KH 2018.