30 juni 2018 3e Midseumer Môlnkoier

Logo De Molenloop

De 3e Koier wordt een speciale editie in het teken van Leeuwarden CH 2018, project Potatoes go wild – Fruchtbere grônd. (meer info, klik hier)

Wandelen over oa. de 500 jaar oude polderdijk, langs en door historische (en hypermoderne) boerenschuren met kunst van kunstenaars uit de 4 Frieslanden van Noord-Europa, met langs de route meer cultuur en muziek en ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Een unieke gelegenheid voor een kijkje in deze prachtige oude bouwwerken die het Bildtste landschap sieren. De te lopen afstanden zijn 12, 24 en 32 km. 

Voor het laatste nieuws en opgave klik hier 

NL Doet 2018: 10 maart schoonmaak molen

 

Op zaterdag 10 maart gaan we met z’n allen de Vrouwbuurtstermolen weer helemaal schoonmaken, zodat dit pronkstuk aan de Ouwe Rij weer klaar is om dit Culturele Hoofdstadjaar  vele bezoekers te kunnen ontvangen. Een ieder is van harte welkom om mee te komen helpen. We beginnen om 9.00 uur tot ong. 13.00 uur. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Aanmelden kan hier via de website van NL Doet of via tel.nr. 0518-402837 ( mw. A. Tadema) of 0518-421785 (mw. K. Miedema)

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Onze molenaars Jan Braaksma en Uilke Haitsma behoren sinds kort tot een unieke club die staat ingeschreven als immaterieel erfgoed bij de UNESCO 

Zie onderstaand artikel, overgenomen van de website van De Hollandsche Molen

 

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Na de bekendmaking van het nieuws werden verspreid over het hele land molens in de vreugdestand gezet. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam werd op 7 december een speciale persconferentie gehouden. Daarbij waren ook veel molenaars aanwezig, die nadat de molen in de vreugd was gezet, het nieuws juichend verwelkomden.

Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen is zeer verheugd over dit nieuws: “Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.”

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Ik ben ontzettend trots dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Immaterieel erfgoed kan alleen blijven bestaan, als het zich mee ontwikkelt met de tijd. Door het inschrijven van het molenaarsambacht op de lijst van UNESCO, laten molenaars zien dat zij goede plannen hebben voor de toekomst.”

Voorbeeldig
Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. “Plaatsing op de Representatieve lijst betekent belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

De molendelegatie in Seoel richt zich tot de aanwezigen in d’Admiraal
om de blijde boodschap te verkondigen. (Foto: Wim Giebels)

Behoud voor de toekomst
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag.

Unesco
In 2012 heeft Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.

Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed
Om voorgedragen te worden bij het UNESCO-verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, moet het immaterieel erfgoed eerst op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland zijn geplaatst. De coördinatie van deze inventaris is in handen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), zie immaterieelerfgoed.nl.

Voor de film die in het kader van de aanvraag voor de UNESCO over het molenaarsambacht is gemaakt, klik hier

Succesvolle 2e Midseumer Môlnkoier

Beste lopers van de 2e Midseumer Môlnkoier en alle vrijwilligers,

We kijken terug op een zeer geslaagde 2e Midseumer Môlnkoier.
Dankzij alle wandelaars en de vrijwillige bijdrage van muzikanten, molenaars, verkeersregelaars, landeigenaren, horeca, sponsoren etc., hebben we een opbrengst behaald van in totaal € 4.000,=.
Hiervan gaat € 500,= naar cultureel bezoekerscentrum de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl voor het opknappen van de consistoriekamer en komt € 3.500,= ten goede aan het onderhoud van de laatste historische molen op Het Bildt : de Vrouwbuurtstermolen.
Allen heel hartelijk dank!
We hopen jullie allemaal weer te zien op zaterdag 30 juni 2018 voor de 3e Koier, een speciale editie in het teken van de Bildtse Aardappel Weken / KH 2018.

 

Ouwesylster streekmarkt

 

Ouwesylster streekmarktDE VROUWBUURSTERMOLEN OP DE STREEKMARKT VAN OUWE SYL

Voor het lekkerste struufmeel gaat u iedere eerste zondag van de maanden mei t/m oktober naar de streekmarkt van Ouwe Syl.
De markt wordt gehouden van 13.00 tot 17.00 uur en is te vinden langs het water op de Keuningstreek.
Bij slecht weer eventueel binnen bij de Aerden Plaats en/of Eetcafé Het Graauwe Paard.
Altijd gezellig en van alles te koop en vooral te proeven.
Kom ook langs en proef gratis een lekker strúffy van de Vrouwbuurtstermolen!

Data 2017: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober.

Nieuwe sponsoren van de Vrouwbuurtstermolen

Dit voorjaar hebben we twee nieuwe sponsoren van de Vrouwbuurtstermolen mogen verwelkomen.

Hiermee zijn we natuurlijk ontzettend blij, want iedere financiële bijdrage is welkom om de molen in goede staat en draaiende te houden.

Verzekeraar Froonacker uit Franeker en tomatenteler van Overbeek, Gardener’s Pride uit Beetgum  zijn bereid gevonden de molen te ondersteunen. 

Meer

Brandalarm!

Rook uit kap Vrouwbuurtstermolen

Zaterdag 8 april kwam er rook uit de kap van de molen en reden brandweerauto’s af en aan.

Wat was hier aan de hand? Brand in onze molen??

Meer

NL Doet actie 11 mrt. 2017

NL Doet logo 2017

 

 

 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is in het kader van de NL Doet actie van het Oranjefonds de hele molen van top tot teen schoongemaakt.  

Met hulp van een hoogwerker van de Gebr. Drijfhout, is op vrijdag de buitenkant grotendeels onder handen genomen door onze molenaars Jan en Uilke.

Het schilderwerk is bovenin afgenomen en de rietkap is van overtollige mosgroei ontdaan en behandeld tegen mos- en algengroei.

Met behulp van vele vrijwilligers is de volgende dag  de rest van het schilderwerk buiten gereinigd en van binnen is alles van kap tot vloer gestofd, geraagd, geveegd en gezogen. Meer