Restauratiewerkzaamheden Vrouwbuurtstermolen

Bij de molen is altijd wat te doen!

 

 

 

 

 

 

 

De molen is ongeveer 170 jaar oud en vraagt veel onderhoud.
Zo kregen we in 2023 te maken met een flinke tegenvaller.
Vanuit het meerjaren-onderhoudsplan was het bekend dat de bonkelaar een grote beurt moest hebben. Deze bevind zich op de bovenste verdieping in de molen, vlak onder de kap en wordt door het bovenwiel wat aan het wiekenkruis zit, aangedreven en zorgt voor de werking van de overige werktuigen in de molen. In juni 2023 is er bij het bedrijf “De Molenmakers” in Tzummarum een offerte aangevraagd. In afwachting van de offerte maalden de molenaars rustig door. Tot het moment dat er schade aan de raderen ontstond door het losraken van wiggen. Naast vervanging van de bonkelaar moest ook het luiwerk vervangen. Dit zorgt ervoor dat het graan in zakken/tonnen op windkracht naar boven getakeld kan worden naar de luizolder. Kortom, er kon niet meer gemalen worden en de molen kwam stil te staan. In de herfst van 2023 kregen we de offerte binnen en vervanging zou rond de € 23.000 moeten kosten. Aan De Molenmakers werd opdracht verstrekt en in de winter kon er met de reparatie gestart worden. Rolf Dijkema van De Molenmakers startte samen met nog twee molenmakers aan deze klus. Dat dit werk veel kennis en vakmanschap vraagt moge duidelijk zijn. Het meeste is handwerk. Door de crash was ook de rijn (ijzerwerk in het hart van de steen) gebroken. Gelukkig vonden De Molenmakers een vervanging voor de rijn. Uiteindelijk konden de molenaars in April 2024 weer malen in eigen molen.

 

 

 

Het herstel van de bonkelaar en het luiwerk was mede mogelijk door een gift van het Hijenga Fonds waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

 

Wieken onder de loep!

Recentelijk waren de historische molens nog in het nieuws, vanwege aandacht voor de conditie van de wieken. Meerdere molens in Nederland staan stil omdat het ijzerwerk (de roeden) in de wieken door corrosie zijn aangetast en er daardoor gevaar voor breken bestaat.
Ook bij ons heeft er een inspectie van de wieken plaats gevonden en daaruit is naar voren gekomen dat één van de twee vervangen moet worden. Naast de vervanging van de wiek wil het bestuur ook één van de twee molenstenen vervangen.
Er is aan de molenadviseur om advies gevraagd. Dit heeft geleid tot een aanvraag voor restauratiesubsidie bij de provincie Fryslân. In december 2023 hebben we positief advies tot restauratie gekregen met daaraan gekoppeld een subsidie van 60% van de restauratiekosten. Met de gehele klus is €123.000 gemoeid. De resterende 40% moet het bestuur via fondswerving elders genereren. Op dit moment zijn er verschillende aanvragen de deur uit en wachten we met spanning op al dan niet toekenning.
Bij toekenning zal er niet eerder dan in het najaar van 2024 gestart worden. Tussen opdracht, bestellen en leveren zit zomaar driekwart jaar.
De molen bezit sinds lang twee paar molenstenen. Echter de laatste jaren wordt er maar één koppel gebruikt. De te vervangen steen is versleten en beschadigd en ook de houten kast er omheen zit vol met houtworm. Dit heeft tot gevolg dat je beperkt bent in het malen van graansoorten. Wil je bijvoorbeeld rogge malen dan vraagt het daarna een grondige schoonmaakbeurt omdat deze graansoort de neiging heeft tot plakken aan de stenen, wat extra veel werk met zich meebrengt.

8e Midseumer Môlnkoier 29 juni 2024 en sponsorloop basisscholen

Logo De Molenloop

 

 

 

De 8e Molnkoier op rij, sien wy jou op ‘e nij?

De 8e Midseumer Môlnkoier ten bate van de molen wordt dit jaar op 29 juni gehouden met afstanden 10 en 20 km.

Er wordt een nieuwe route uitgezet door de mooie omgeving.

Opgave en meer info: www.demolenloop.nl

Educatieve sponsorloop voor groep 5 t/m 8 van de basisscholen

 

 

Nieuw dit jaar is een educatieve sponsorloop voor groepen 5 t/m 8 van basisscholen uit de regio op vrijdag 28 juni. De jeugd maakt kennis met de werking van de oude graanmolen en onderweg worden de historische watermolens achter Alde Leie bezocht waar de molenaars aanwezig zullen zijn om uitleg te geven. Meerdere scholen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. De kinderen kunnen zich laten sponsoren en hiermee bijdragen aan het onderhoud van de molen. Op het einde van de wandeling (ong. 5 km) wacht bij de molen een heerlijke struuf van op de molen gemalen tarwe.

 

Cruise toeristen op de molen

 

 

 

Ook voor 2024 staan er weer meerdere bezoeken van reizigers van de riviercruises gepland. De schepen varen de route over de Rijn van Basel-Amsterdam vv waarbij ook Harlingen wordt aangedaan en waarvandaan de reizigers met busexcursies kennis kunnen maken met ons cultureel erfgoed. De Vrouwbuurtstermolen zit in een arrangement samen met UNESCO werelderfgoed het Planetarium te Franeker. Tijdens de busreis wordt o.a. ook aandacht geschonken aan het typische polder- en dijkenlandschap en wordt stilgestaan bij de Groate Kerk in St. Jacob en het Rembrand verhaal in St. Anne. De afgelopen 2 jaar konden we reeds een kleine 1000 enthousiaste bezoekers van over de hele wereld verwelkomen op onze molen.

 

Bezoek basisschool de Twiner, St. Jabik

25 maart jl. bracht de Twiner, de basisschool van Sint Jacobiparochie met de groepen 1,2,3 en 4 een bezoek aan de molen.

Door de molenaars Uilke en Karst werd er uitleg gegeven over de werking van de molen. De kinderen waren enthousiaste toehoorders. Voor de molen was een tent opgesteld en er werden struven gebakken. Na de rondleiding lieten de kinderen zich het stukje suikerbrood en één of meerdere pannenkoeken goed smaken. Een zeer geslaagd initiatief!

 

NL Doet 12 maart, stralend weer en een stralend schone molen!

Onder prachtige weersomstandigheden is de molen op 12 maart weer helemaal klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. In het kader van NL Doet van het Oranjefonds is met een grote groep vrijwilligers de molen van binnen en buiten schoongemaakt. Stof en spinragen zijn verwijderd en het houtwerk van de stelling onder handen genomen. Gezelligheid staat ook hoog in het vaandel deze dag. Koffiedrinken en na afloop soep en broodjes in het nieuwe MFC van Vrouwenparochie, samen met de NL Doet vrijwilligers van de andere initiatieven in het dorp. 

NL Doet Voorjaarsschoonmaak molen 12 maart

 

 

Stichting de Vrouwbuurtstermolen doet ook dit jaar weer mee met de NL Doet vrijwilligersactie van het Oranjefonds.

Kom je ook meehelpen de molen schoon te maken voor het nieuwe seizoen?

Aanmelden kan hier via de site van het Oranjefonds.

 

5e Midseumer Môlnkoier zaterdag 3 juli, wat een prachtige dag!

Eindelijk konden we 3 juli van start gaan met de 5e Midseumer Môlnkoier! En wat een mooie dag! De weergoden waren ons deze keer gunstig gezind en ondanks de vele regen die er de afgelopen weken was gevallen kon er een mooie route worden uitgezet. Een dikke 300 wandelaars hadden zich vantevoren aangemeld voor de drie te lopen afstanden van 12, 22 en 30 kilometer. Vanwege de coronaregels werd er gestart in tijdslots wat tevens tot gevolg had dat de wandelaars mooi verspreid de tocht konden lopen. Onderweg was het genieten van het mooie weer, de natuur, bloeiende bermen en  aardappelvelden, mooie muziek en de aangeboden versnaperingen, soep, fruit, drinkwater etc. Op het einde wachtte traditiegetrouw een heerlijke Froubuurtster struuf. Zeer tevreden deelnemers en de organisatie kijken uit naar de volgende koier en hopen dat we dan onder dezelfde omstandigheden er wederom een mooie dag van kunnen maken. Tot volgend jaar! Klik hier voor het verslag en de foto’s die onze fotograaf en verslaggever Bertus Dijkstra heeft gemaakt. Tevens een serie mooie foto’s van 30 km loper Nanne, waarvoor dank!