Financiën, Donatie / Sponsoring, ANBI

Voor de instandhouding van de laatste Bildtse molen is ieder jaar veel geld nodig.

Grote kostenposten voor de Vrouwbuurtstermolen zijn de verzekeringen en het onderhoud.
Voor de financiering hiervan doet de stichting vaak een beroep op diverse fondsen.
Ook ontvangt de stichting dankbaar bijdragen van donateurs en/of sponsors.

Draagt u ook de Vrouwbuurtstermolen een warm hart toe
en vind u ook dat dit unieke monumentale erfgoed niet verloren mag gaan?

LAAT DE WIEKEN VAN DE VROUWBUURTSTERMOLEN DRAAIEN

Word ook donateur of sponsor en maak uw bijdrage over op:
bankrek.nr.   NL21RABO 0132304767 , t.n.v. “Stichting Vrouwbuurtstermolen”.

U kunt zich als donateur/sponsor melden bij de penningmeester, mevr. K. Miedema, tel. 0518 – 421785
of per mail: info@devrouwbuurtstermolen.nl

ANBI

Stichting de Vrouwbuurtstermolen bezit de culturele ANBI-status en is als Algemeen Nut Beogende Instelling bij
de Belastingdienst geregistreerd onder Fiscaal nummer 3825450.
Uw donatie, die éénmalig of periodiek kan zijn, kan fiscaal aftrekbaar zijn. Klik hier voor meer info  op de site van de belastingdienst.
Donateurs worden d.m.v. een nieuwsbrief en via de website op de hoogte gehouden van nieuws rondom de molen.

 

FINANCIEN

 Hier vindt u de financiele overzichten:

2022 Balans en Resultatenrekening

2021 Balans en Resultatenrekening

2020 Balans en Resultatenrekening

2019 Balans en Resultatenrekening

2018 Balans en Resultatenrekening

2017 Balans en Resultatenrekening

2016 Balans en Resultatenrekening

2015 Balans en Resultatenrekening

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.