Schoonmaak molen 2020

Door het niet doorgaan van de NL Doet schoonmaak actie vanwege het corona gebeuren, werd het toch hoog tijd voor de noodzakelijke jaarlijkse schoonmaakbeurt. De binnenkant van de molen is in etappes in mei van boven tot onder stof- en spinragvrij gemaakt door Irma en Djoke. De rest is op 6 juni aangepakt  door het bestuur aangevuld met vrijwilligers, die anders ook actief zijn op de  NL Doet-dag. Zodoende staat de molen er weer fris bij. Afgelopen vrijdag 26 juni gaf een bruidspaar elkaar het ja-woord buiten bij een schone molen! Gelukkig was het mooi weer en kon de plechtigheid buiten plaatsvinden met voldoende ruimte voor de gasten! 

 

 

 

 

 

 

Karst Tol, nieuwe molenaar Vrouwbuurtstermolen

Karst stelt zichzelf voor:
Sinds 2019 ben ik, Karst Tol, mede molenaar op de Vrouwbuurtster molen. Er werd een molenaar gezocht. Ik kwam er voor die tijd ook wel om een praatje te maken met molenaars
Jan Braaksma en Uilke Haitsma. Uilke is met mij de molenaar op De Kievit in Menaam.
In 1984, op vakantie op de Canarische eilanden, kwam ik een meisje tegen, die woonde in de Kinderdijk op de molen. Dit was voor mij het 1e contact met molens. In 1987 werden er leerling-molenaars gevraagd in Makkinga en in 1989 heb ik mijn certificaat gehaald als molenaar. In Makkinga draaiden we voor 3 bakkers.

Eind 2004 ben ik verhuisd vanuit de Stellingwerven naar Menaam doordat Friesland Campina Oosterwolde dicht ging en ik bij Friesland Campina Dronrijp aan het werk kon.
In 2005 heb ik mij aangemeld bij Stichting Molens in Menameradeel en heb molen De Kievit gekregen.
Het mooiste op de molen is het werken met een oud ambachtelijk werktuig en de rust die ik kan vinden naast mijn werk in de 5 ploegendienst en daarnaast de gezelligheid van de bezoekers die bij de molen langskomen.

 

 

 

Poldermolen De Kievit, bouwjaar 1802, staat aan de Sânwei, prachtig gelegen aan de brede Menamervaart, vlak bij de
Gernierswei tussen Menaam en Berltsum. Iedereen is welkom om de molen te bezoeken, alleen als de molen draait, op vrijdag en zaterdag. Momenteel is de molen echter, vanwege corona, gesloten voor bezoek.

Nieuw varkenswiel geplaatst.

Tijdens het proefdraaien met het nieuwe spoorwiel begaf het varkenswiel het helaas. Dit kleine rad drijft de pletter aan.
Een tegenvaller. Inmiddels is een nieuw varkenswieltje gemaakt en geplaatst door de Molenmakers uit Tzumarrum en kan er weer mee gewerkt worden.

Vervanging spoorwiel/takrad van de molen

Sinds december kon er niet meer gemalen worden in de Vrouwbuurtstermolen omdat het spoorwiel aan vervanging toe was. Het grote spoorwiel zorgt voor de aandrijving van de maalstenen. De molenmakers van Hiemstra uit Tzummarum zijn druk in de weer geweest om de molen van een nieuw spoorwiel te voorzien. Het oude is verwijderd en op de bedrijfslocatie van Hiemstra is het nieuwe rad gefabriceerd. Inmiddels is dit geplaatst. Een geweldig stukje vakwerk van de molenmakers. Het ziet er prachtig uit. Er is al proefgedraaid en alles loopt als een klokje. De molen kan met het nieuwe spoorwiel weer ingezet worden voor het malen van graan.