Stichting

Het beheer van de molen is ondergebracht in Stichting de Vrouwbuurtstermolen.

Het doel van de stichting is de molen draaiende en in goede staat van onderhoud te houden

Stichting De Vrouwbuurtstermolen
Waling Dijkstrastraat 105
9077 ST Vrouwenparochie

Mail:  info@devrouwbuurtstermolen.nl

Bankrek.nr. NL21RABO 0132304767 t.n.v. “Stichting de Vrouwbuurtstermolen”
Kamer van Koophandel nr. 01097275
Fiscaal nr. 3825450

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter A. Hoogland                           tel. 0518-401557
Secretaris A. Tadema                               tel. 0518-402837
Penningmeester K. Miedema                 tel. 0518-421785
Lid J. Palsma                                           
Lid W. Bierma                                             tel. 0518 421777

Molenaars :

 • U. Haitsma    tel. 058-2531563
 • K.Tol             tel. 06 510 382 90 
 • J. Braaksma              
   

Het bestuur vergaderd 5 maal per jaar.

 • Kerntaken van de stichting zijn:
  – Het laten draaien van de molen
  – Zorg dragen voor kwalitatief goed onderhoud
  – Het schoon houden van de molen
  – De molen onder de aandacht brengen van een breed publiek
  – Beschikbaar stellen van de molen als trouwlocatie
  – Activiteiten organiseren voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen ten behoeve van de instandhouding

 

De volgende activiteiten zijn gepland voor 2024:
– Het uitbrengen van de nieuwsbrief
– Updaten van de website
– Werven van donateurs en van sponsoren
– NL Doet vrijwilligersdag schoonmaken binnen en buiten
– Midseumer Môlnkoier zaterdag 29 juni 2024 en sponsorloop voor basisschoolkinderen op vrijdag 28 juni
– Inzamelen oud ijzer
– Iedere zaterdagmiddag openstelling van de molen en tijdens Molendagen
– Malen van lokaal verbouwde tarwe
– Het vervaardigen van struufmeel vanuit historisch en modern perspectief
– Streekmarkt Ouwe Syl, 1e zondag vd maand mei t/m oktober
– Kom in de Kas, 6 en 7 april 2024

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.