Stichting

Het beheer van de molen is ondergebracht in Stichting de Vrouwbuurtstermolen.

Het doel van de stichting is de molen draaiende en in goede staat van onderhoud te houden

Stichting De Vrouwbuurtstermolen
Waling Dijkstrastraat 105
9077 ST Vrouwenparochie

Mail:  info@devrouwbuurtstermolen.nl

Bankrek.nr. NL21RABO 0132304767 t.n.v. “Stichting de Vrouwbuurtstermolen”
Kamer van Koophandel nr. 01097275
Fiscaal nr. 3825450

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter A. Hoogland                           tel. 0518-401557
Secretaris A. Tadema                               tel. 0518-402837
Penningmeester K. Miedema              tel. 0518-421785
Lid/molenaar J. Braaksma                   tel. 0518-401654
Lid W. Bierma                                             tel. 0518-421777

Molenaars :

J. Braaksma              tel. 0518-401654
U. Haitsma                tel. 058-2531563

Het bestuur vergaderd 5 maal per jaar.

 • Kerntaken van de stichting zijn:
  – Het laten draaien van de molen
  – Zorg dragen voor kwalitatief goed onderhoud
  – Het schoon houden van de molen
  – De molen onder de aandacht brengen van een breed publiek
  – Beschikbaar stellen van de molen als trouwlocatie
  – Activiteiten organiseren voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen ten behoeve van de instandhouding

 

 • De volgende activiteiten zijn gepland voor 2017:
  – Het uitbrengen van de nieuwsbrief
  – Updaten van de website
  – Werven van donateurs en van sponsoren
  – NL Doet vrijwilligersdag op 11 maart / schoonmaken / schilderwerk
  – Molenwandeltocht 17 juni
  – Iedere zaterdagmiddag openstelling van de molen
  – Malen van tarwe
  – Het vervaardigen van struufmeel vanuit historisch en modern perspectief
 • – Streekmarkt Ouwe Syl, 1e zondag vd maand mei t/m oktober

Reacties gesloten